Faktablad om sjöar i Örebro län

Nedan finner du länkar till faktablad för 122 av Örebro läns sjöar.

Sjöfaktabladen för större sjöar, som togs fram av Länsstyrelsen under 2007-2008, är ett försök att sammanställa den information och kunskap om våra sjöar som samlats in under årens lopp. Faktabladen har uppdaterats 2011, 2015 (uppdatering av resultat från olika undersökningar, ekologisk statusbedömning inklusive motivering), 2016 (fem nya sjöar) och 2017. Den senaste uppdateringen är främst gällande fiskarter, sjöberoende fåglar, länkar och Länsstyrelsens nya logga. För information om innehållet i faktabladen finns en läsanvisning som även finns som länk till i faktabladen. Faktabladen är sorterade kommunvis.

Askersund

Degerfors

Hallsberg

Hällefors

Karlskoga

Kumla

Laxå

Lekeberg

Lindesberg

Ljusnarsberg

Nora

Örebro