Faktablad för sjöar i Lekebergs kommun

Faktablad för sjöar i Lekebergs kommun

Kärmen

Leken

Logsjön

Multen

Storsjön

Teen

 

För information om innehållet i faktabladen finns en läsanvisning.