Faktablad för sjöar i Kumla kommun

Sjöfaktablad har endast gjorts för sjöar som pekats ut som vattenförekomster inom arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten. I Kumla kommun finns inga sjöar som utpekats som vattenförekomster.