Faktablad för sjöar i Hallsbergs kommun

Faktablad för sjöar i Hallsbergs kommun

Avern

Glottrasjön

Hjärtasjön

Lyren

Skogasjön

Sottern

Tisaren

Vibysjön

 

För information om innehållet i faktabladen finns en läsanvisning.