Faktablad för sjöar i Degerfors kommun

Faktablad för sjöar i Degerfors kommun

Möckeln

Skagern

Stor Björken

Västersjön

Ölen

Östersjön

För information om innehållet i faktabladen finns en läsanvisning.