Fakta om länets vatten

Här kan du hitta fakta och information om Örebro läns sjöar, vattendrag, avrinningsområden, djupkartor och grundvatten. Denna sida uppdateras och har de senaste faktabladen och rapporterna.

Örebro län är rikt på sjöar och vattendrag. Totalt täcker länets sjöar och vattendrag ungefär 12 % av länets yta. Vatten från Örebro län rinner till de fyra stora sjöarna: Hjälmaren, Vättern, Mälaren och Vänern.

Tillståndet i vattenmiljön

Vill du veta mer om hur sjöarna mår eller hur tillståndet för vattnet ser ut i olika vattendrag så kan du läsa mer här. Här presenteras bland annat resultat från olika undersökningar och planerade aktiviteter för att undersöka och förbättra vattnets tillstånd.

Information om miljöpåverkan och vattnets kvalitet i Örebro län

VISS = Vatten-Informations-System-Sverige

Du kan hitta uppgifter om alla större vattendrag och sjöar i länet i det informationssystem för vattenmiljödata som byggts upp inom vattenförvaltningen. Här kan du också läsa om vattnets status-bedömning.

VISS Vatten-Informations-System-Sverige 

 

Länsstyrelsen sammanställer fakta om våra vatten

Vi sammanställer underlag och information om länets sjöar och vattendrag, men även uppgifter om grundvatten. I arbetet med genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten tas mycket ny information fram och arbetet är långsiktigt och ständigt pågående.

Se EU:s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning 

Få mer information om Sveriges vattenförvaltnings mål på Vattenmyndigheternas webbplats

Vill du ha mer information om ett specifikt område kan du följa länkarna nedan till faktablad för olika ämnesområden.

Bild av sjön Stora Kumlan