Tillståndet i miljön

Utsikt över en sjö med skog längs stränderna och blå himmel med några vita moln: Foto: Carina Remröd

Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

En del av arbetet med att följa miljöns tillstånd är att samordna miljöövervakningen i länet. Miljöövervakning är återkommande systematiska undersökningar som visar miljötillståndet och som också ger oss möjlighet att bedöma framtida hot mot miljön. Övervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation. Resultaten används sedan som en grund för länets löpande miljöarbete.

Miljöövervakning i Örebro län

Örebro län har många landskap och varierande natur. Den regionala miljöövervakningen tar avstamp i länets förutsättningar och särdrag.

Läs mer om miljöövervakning i Örebro län. I vänstermenyn kan du även klicka på respektive område och läsa mer.

Koppling till länets miljömåluppföljning

Miljöövervakningen förser miljömålsuppföljningen med dataunderlag. Tanken är att de nationella miljömålen ska anpassas till regionala förutsättningar.

Den regionala miljömålsuppföljningen visar hur väl Örebro län klarar de nationella miljömålen och den svenska miljöpolitiken.

 Miljöövervakningsdagarna 2011

Läs mer om Miljöövervakningsdagarna 2011. Länken öppnas i samma fönster.

Klicka på bilden och läs mer om Miljöövervakningsdagarna 2011.