Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning

Ett personligt ombud är anställd i en kommun och arbetar på den enskildes uppdrag, i syfte att han eller hon så långt det är möjligt ska kunna påverka och förbättra sin livssituation, leva ett självständigt liv och vara delaktig i samhället. Länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut statsbidrag till kommuner som väljer att bedriva verksamhet med personligt ombud.

Kommuner kan söka bidrag för personliga ombud

Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan söka bidrag för detta hos oss.

Statsbidrag har tidigare utgått med 302 400 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet kan komma att justeras utifrån hur många ansökningar som inkommit.

Ansökningsblankett_för kommuner 2018 (öppnas i ny flik).

En kommun som har tagit emot statsbidrag ska varje år lämna en redovisning över verksamheten till oss. 

 
Redovisningsblankett för bedriven verksamhet år 2017 (öppnas i ny flik).

 

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud stödjer enskilda personer med i att få tillgång till vård, stöd och service på lika villkor, samt rådgivning och rättshjälp.

Personliga ombud stödjer personer:

 • med psykiska funktionsnedsättningar, som medför väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden
 • som har omfattande behov av vård och service
 • som har omfattande behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården, psykiatrin och myndigheter.

Förordning om statsbidrag för personligt ombud på riksdagens webbplats

Verksamhet med personligt ombud i länet

I Örebro län har åtta av länets tolv kommuner verksamhet med personligt ombud:

 • Askersund
 • Degerfors
 • Hallsberg
 • Karlskoga
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg 
 • Örebro   

Länsstyrelsen stöttar verksamheten i länet

Länsstyrelsen ska, på uppdrag av Socialstyrelsen, följa upp, stödja och utveckla verksamheten med personliga ombud i länet. Det kan till exempel innefatta nätverksträffar, rådgivning till kommunerna och föreläsningar för ombuden.

Socialstyrelsen samordnar arbetet

Socialstyrelsen leder och samordnar arbetet med personligt ombud i landet och ansvarar bland annat för uppföljning och återrapportering till regeringen. På Socialstyrelsens webbplats finns flera rapporter att ladda ner eller beställa.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.