MR-rätt UT

MR-rätt UT är ett projekt för mänskliga rättigheter (MR) i offentlig förvaltning i Västmanlands och Örebro län.
Bild på människor i en cirkel och som håller varandras händer

Projektets mål är att bidra till att myndigheterna i länen inte kränker mänskliga rättigheter eller diskriminerar. Ett annat mål är att utveckla metoder för att arbeta med mänskliga rättigheter.

MR-uppdraget i offentlig förvaltning

Mänskliga rättigheter handlar om skydd mot diskriminering, likabehandling, jämställdhetsintegrering, barns rättigheter, integration och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Utgångspunkten är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.  

Ny diskrimineringslag och ökade krav på tillgänglighet har inneburit att kraven på den offentliga förvaltningen ökat under senare år. Myndigheter, kommuner och landsting behöver se över rutiner och strategier för att se till att mänskliga rättigheter omsätts i praktisk handling och att diskriminering förebyggs. För att kunna utveckla metoder och konkreta handlingsplaner krävs mer kunskap.  

Projektet MR-Rätt UT erbjuder, med stöd av universitet/högskola, offentliga förvaltningar i de båda länen stöd i utbildningar och metodutveckling inom MR-områet. Projektets aktiviteter, såsom utbildning, forskningscirklar och processledarutbildningar, kommer att genomföras under 2012 och 2013. Under vintern 2011-2012 pågår rekrytering av deltagare.  

 

  MR-Rätt UT Projektrapport (Pdf, öppnas i nytt fönster)