Livsmedelstillsyn

Livsmedelstillsynens syfte är att se till att den mat du äter är säker och att du inte ska bli sjuk av den.

Det är kommunerna som i praktiken kontrollerar att den som producerar och säljer mat har tillräckliga kunskaper och bra lokaler för att klara detta.

Länsstyrelsen har den regionala tillsynen och ska bland annat samordna länets kommuner och driva regionala projekt.

Livsmedelsverket är den centrala myndigheten och ska bland annat hjälpa kommunerna i tillsynsarbetet.