Är opastöriserad mjölk nyttigare än mjölken man köper i affären?

Opastöriserad mjölk benämns ofta "mer naturlig" och därför extra bra för hälsan. Det finns dock en risk att opastöriserad mjölk sprider olika bakteriesjukdomar. De är särskilt allvarliga för små barn och för dem som har nedsatt immunförsvar, gravida och äldre.

Livsmedelsverket avråder barn och vuxna från att dricka opastöriserad mjölk. Rådet är särskilt viktigt för små barn, gravida, äldre och sjuka.

Opastöriserad mjölk kan innehålla flera olika typer av bakterier som kan ge allvarliga följdverkningar. Det gäller särskilt för barn upp till fem år, men barn är mer mottagliga ända upp till tio års ålder. Det beror på att barns olika försvarssystem mot sjukdomsframkallande bakterier inte är fullt utvecklade.

Det framgår av information på Livsmedelsverkets webbplats.

Förbjudet att sälja i butik

All mjölk som säljs i butik ska vara pastöriserad. I Sverige har vi ändå haft några sjukdomsutbrott orsakade av opastöriserad mjölk under de senaste åren. Det rör sig oftast om mindre utbrott eller enstaka fall men sjukdomen kan vara allvarlig.

En mjölkproducent får sälja opastöriserad mjölk i begränsad mängd, på gården direkt till konsument. Läs mer om bestämmelserna för sådan försäljning.

Campylobacter och EHEC

De största hälsofarorna i opastöriserad mjölk i Sverige är Campylobacter och verotoxinproducerande Escherichia coli (EHEC/VTEC). Dessa bakterier kan orsaka magsjukdom med diarré, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. Följdsjukdomar med allvarligare symptom som ledinflammation, kroniska magbesvär, nervsjukdom och njursjukdom kan förekomma.

När det gäller ehec är det ofta barn som drabbats. Varje år startas ehec-utredningar på bondgårdar efter att framför allt barn i familjen har druckit opastöriserad mjölk.

Bakterierna orsakar ingen sjukdom på mjölkkorna. Man kan därför inte se vilka kor som har mjölk som kan vara smittfarlig.

På Sveriges Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) webbplats kan du läsa mer om sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk.