Utbildning och övning

Gemensamma utbildningar och övningar har diskuterats sedan 2002. Fokus är samverkanskurser och övningar. Gruppen deltar i stor utsträckning vid planering, genomförande och utvärdering.

Under 2015 kommer flera gemensamma utbildningar och övningar genomföras i länet.

Kommunala samverkanskurser erbjuds kommunerna i länet i en serie av tre träffar. Kommunen bjuder in till kursen och får stöd i genomförandet. Utbildningsserien består av:

  • Praktisk krisledning
  • Kriskommunikation - bilden av krisen
  • Lokal samverkan 

10 februari workshop erfarenheter från mjältbrand och problem med dricksvatten.

12 mars genomförs en skrivbordsövning med fokus räddningsinsats på Hjälmaren.

14 april övning med fokus på evakuering

Regional samverkanskurs genomförs under hösten, Datum är inte klart ännu. Kursen är på fyra dagar, helgen är ledig.

Sammankallande: Tiina Johansson

Nästa möte: 11 februari, Örebro