Rakel samverkansgrupp

Rakel samverkansgrupp bildades under 2008 med fokus att skapa möjligheter för övergripande samverkan mellan organisationer som använder Rakel inom Örebro län.

Fokus är på frågeställningar gällande anslutning och organisation för Rakel, täckningsfrågor, utbildning och övning, riktlinjer för samverkan samt annat förekommande.

Under 2014 ska operativa rutiner för samverkan på Hjälmaren övas. Regional samverkansanalys är genomförd och behöver omsättas till hur det praktiskt ska användas i krisarbete behöver arbetas vidare med och övas under året.

Sammankallande: Tiina Johansson

 

Samverkansmöte via Rakel

Länets aktörer bjuds in till samverkansmöte varje torsdag kl 10.00. 
Du som deltar ställer in talgrupp: Örebr LednLän. 

Agenda:

  • Inledning
  • Upprop/presentation
  • Väderprognos och varningar
  • Varvet runt (publika evenemang, risker, hot och underrättelser samt andra aktuella frågor)
  • Behov av informationssamordning
  • Sammanfattning
  • Nästa möte

Ingen anmäla behövs utan kl 10.00 startar mötet med ett upprop och därefter följer vi agendan för mötet. Beräknad mötestid: 20 minuter.