Hjälmargruppen

Hjälmargruppen bildades 1993. Hjälmaren sträcker sig in i tre län. Södermanlands-,Västmanlands och Örebro län.

Gruppen träffas årligen och fokus är att förbättra samverkan och dra lärdomar av inträffade händelser.

Sammankallande: Roterar mellan representanterna

Nästa möte: 2 februari 2016, Brandstation Arboga

 

Inriktning 2015

En skrivbordsövning genomförs 12 mars i Örebro. Därefter kan fler aktiviteter planeras om behov finns.