Forum för privat-offentlig samverkan

Nätverket bildades 2013 med representanter från samhällsviktiga verksamheter från näringslivet.

Fokus är att utveckla krisberedskapssamarbetet för att stärka länets krisberedskapsförmåga.