CBRNE i samverkan

Nätverket bildades 2003 med fokus på gemensam planering och utbildning inom CBRNE-området.

Nätverket arbetar idag med samordning och planering av gemensamma utbildningar och övningar samt ta vara på erfarenheter från inträffade händelser.

Sammankallande är: Marcus Sjöholm

Representanter i nätverket

  • Bergslagens Räddningstjänst
  • Försvarsmakten
  • Länsstyrelsen i Örebro län
  • Nerikes Brandkår
  • Polisregion Bergslagen
  • Region Örebro län
  • SOS Alarm

 Broschyr

Brochyren Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län.