CBRNE i samverkan

Nätverket bildades 2003 med fokus på gemensam planering och utbildning inom CBRNE-området.

Nätverket arbetar idag med samordning och planering av gemensamma utbildningar och övningar samt ta vara på erfarenheter från inträffade händelser.

Sammankallande är: Marcus Sjöholm

Nästa möte: 

Representanter i nätverket

  • Mats Sjölander, Bergslagens Räddningstjänst
  • Krister Berggren  Bergslagens Räddningstjänst (ers)
  • Jouko Westin, Försvarsmakten
  • Christer Andersson, Kemkoordinator Karlstad
  • Marcus Sjöholm, Länsstyrelsen i Örebro län (sammankallande)
  • Anna Henningsson, Nerikes Brandkår
  • Daniel Yazdanian, Regionpolis Bergslagen
  • Stefan Fahlin, Regionpolis Bergslagen 
  • Susanne Lundholm, SOS Alarm
  • Elisabeth Wall, Region Örebro län

 

 

 Broschyr

Brochyren Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län.