Nyhetsbrevet SäkerT-län

SäkerT-län är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen inom det nya politikerområdet Samhällets Krisberedskap. Ambitionen är att med jämna mellanrum informera om vad som är på gång inom området, vad vi uppmärksammar och vad vi vill dela med oss av.
Nyhetsbrevet SäkerT-län