Utbildning och övning

Länsstyrelsen i Örebro län arrangerar med jämna mellanrum övningar och kurser för att stärka samhällets  beredskap i krissituationer. I rutan till höger, som heter aktiviteter och utbildningar, hittar du mer information om utbildningarna.

Dokumentation

Övning Linus 2016-10-05

Slutrapport övning Linus slutlig.pdf

Utrymningsövning UTÖ 2015-04-14

Dokumentation - Utrymningsövning UTÖ 

 

Samverkan vid olyckor på Hjälmaren 2015-02-12

Dokumentation - samverkan vid olyckor på Hjälmaren 

 

Övning Karolina 2014-05-20

Dokument Övning Karolina 

 

Elektroniska kommunikationer 2013-03-14

 Dokumentation - elektroniska kommunikationer

 

Samverkan vid ledning och kriser 2013-03-01

Dokumentation - samverkan vid ledning och kriser 

 

Värmeförsörjning 2013-01-16 

 E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen

 Energimyndigheten om värmeberedskap 

 

Övning - svår vädersituation 2012-01-31

Övning - Svår vädersituation 

 

Klimatanpassning 2012-10-31

Föreläsning - Klimatanpassning i Örebro län

Föreläsning - Klimatförändringarnas konsekvenser för krisberedskapen (MSB)

Föreläsning - Klimatanpassning i Sverige (SMHI) 

 

Regional samverkanskurs - utvärdering 2012

 Regional samverkanskurs – Utvärdering 2012 

 

Redovisning CBRNE övning den 3 oktober

Redovisning CBRNE-övning - - Samverkansövning 

 

Erfarenhetsträff - branden på Eon den 6 oktober

Erfarenhetsträff – Branden på Eon