Arkiv tidigare händelser

Det är viktigt att dra lärdomar av de olyckor och kriser som sker genom att sammanställa utvärderingar, rapporter och liknande. Sidan används även till att samla ihop publicerad information om en händelse på länsstyrelsens webbplats.