Samlade kunskaper

Här kan du hitta arkiverad information om tidigare händelser och kriser som har påverkat Örebro län.

Vi har samlat aktuella rapporter, nyhetsbrev och material från tidigare händelser och kriser, men även övningar och utbildningar, för att du ska kunna få en bild av den samlade erfarenheten hos länets aktörer och alla våra medarbetare.

Förebyggande arbete

Varje utbildning och övning bidrar till att öka kunskaper och förmågan att hantera en kris eller händelse. De utgår oftast från verkliga scenarier som har hänt i Sverige eller världen.

Tidigare händelser

Respektive händelse är dokumenterad på lite olika sätt, beroende när i tid de har inträffat.

  • 2011: Mjältbrand vid naturreservatet Kvismaren
  • 2011: Utbrott av ehec-smitta
  • 2011: Tsunamin, jordbävningarna och kärnkraftsolyckan i Japan  
  • 2010: Vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull på Island
  • 2009: Influensa A(H1N1) 2009, även kallad svininfluensan2006: Utbrottet av fågelinfluensa i Sverige
  • 2004: Tsunamin i Sydostasien annandag jul
  • 1994: Estoniakatastrofen