Rapporter

Här finns alla krishanteringsrapporter att ladda ner.
 

 

Proposition - Stärkt krisberedskap

Proposition 2007/08:92

Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull

 Värmebölja - informationsfolder