Samhällets ansvar

Kriser och händelser hanteras i första hand av de aktörer som är närmast berörda.

Det innebär till exempel att den kommun som drabbas har ansvar för att hantera händelsen. Samtidigt finns det resurser beredda på regional och nationell nivå om händelserna blir för omfattande för att hantera på lokal nivå. Det är grundprincipen för hur den svenska krishanteringsmodellen ska fungera.

Fler aktörer när händelsen växer

Om krisen förvärras blir fler andra aktörer inblandade. Ju fler kommuner som omfattas eller drabbas, desto större roll får vi i allmänhet på Länsstyrelsen. Växer krisen ytterligare behövs kanske resurser från myndigheter på nationell nivå.

Ingen har ensam allt ansvar

Det finns alltså ingen gemensam organisation som har allt ansvar för hela landet i alla kriser, utan alla samhällets aktörer samverkar för att lösa det problem som uppstår.