Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen stöttar och samordnar krisberedskapen och är en länk mellan lokala och regionala aktörer och den nationella nivån.

Det geografiska områdesansvaret innebär att Länsstyrelsen har ansvar för att nödvändig samverkan mellan berörda aktörer kommer igång. Vi samordnar också den regionala lägesbilden vid en händelse, information samt rapporterar till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utsläpp från kärnteknisk anläggning

Vid utsläpp eller vid överhängande fara för utsläpp från en kärnteknisk anläggning får Länsstyrelsen ansvaret för räddningstjänst. Olyckan kan till exempel inträffa vid något kärnkraftverk i Sverige eller utomlands. Länsstyrelsen ansvar även för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning.

Samordning mellan myndigheter

Om det krävs omfattande räddningsinsatser inom kommunernas räddningstjänst får Länsstyrelsen ta över ansvar i de kommuner som berörs av insatsen. Om räddningsinsatserna även omfattar statlig räddningstjänst, ska Länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas mellan olika myndigheter.