Krisberedskapsveckan 2018

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Ingen vet varför eller hur länge det kommer att vara så. Hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Den 28 maj till 3 juni uppmärksammar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) detta lite extra. 

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Det handlar om att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Broschyr till alla hushåll

Under kampanjveckan skickar MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer, till alla hushåll i Sverige.

I broschyren kommer du bland annat att kunna läsa mer om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer. Informationen kommer även att finnas på webben och på flera språk. 

Bakgrunden till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar det arbete som MSB redan gör för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap. Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Broschyren är framtagen av MSB, i samarbete med Försvarsmakten, Sveriges kommuner och landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna.

Aktiviteter i Örebro län 

Länsstyrelsen i Örebro län är regional ambassadör för krisberedskapsveckan. Länets kommuner väljer själva om och på vilket sätt de vill engagera sig i kampanjveckan. Just på pågår planeringen ute i kommunerna. För mer information kontakta respektive kommun. 

Var förberedd och packa en "krislåda"

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • Mediciner
 • Förbandslåda
 • Tvättlappar
 • Filtar
 • Sovsäckar
 • Varma kläder
 • Torrvaror
 • Konserver
 • Vattendunkar
 • Friluftskök
 • Batteriradio
 • Ficklampor
 • Stearin- och värmeljus
 • Tändstickor och tändare
 • Brandsläckare
 • Viktiga nummer
 • Kontanter 

För privatpersoner finns flera bra och konkreta tips på webbplatsen dinsakerhet.se.

Information om Krisberedskapsveckan hos MSB.

Klarar du dig vid en kris? - Fyra filmer om hemberedskap