Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby arbetar för att stärka kvinnors ställning i arbetsliv och samhälle.
Tecknad kvinna med en idelampa

Örebro läns Kvinnolobby är ett kvinnligt utvecklingsråd som består av upp till 27 kvinnor från hela länet och har en bredd och kunskap från olika delar i samhället. Lobbyn fokuserar på att;

  • Lobba för att stärka kvinnors ställning i arbetsliv och samhälle.
  • Förmedla jämställdhetsfrågor i hela länet.
  • Synliggöra kvinnors kompetens, erfarenheter och perspektiv. 
  • Verka i nätverksform med aktörer i regionen.
  • Knyta upp befintliga aktörer i arbete för ett mer jämställt näringslivsarbete.

Tänk efter före – jobba heltid!

Att kunna försörja sig på sitt arbete är en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor och män är ute på arbetsmarknaden i ungefär lika stor utsträckning i Sverige. Men kvinnor arbetar mer deltid och har oftare osäkra anställningar. Då kvinnors arbetsliv är mer osäkert än mäns blir också förmågan till att försörja sig svårare.

Örebro läns kvinnolobby vill uppmärksamma spännande projekt som pågår i länet och  syftar till att möjliggöra fler heltidstjänster. Ett av dessa är Heltidsprojektet som drivs av Karlskoga-Degerfors kommuner.

Heltidsprojektet är ett treårigt projekt som påbörjades våren 2013 i Karlskoga och Degerfors kommuner. Syftet med projektet är att möjliggöra erbjudande om heltidstjänster till samtlig personal inom folkhälsoförvaltningen.

Läs mer om projektet på Karlskoga kommuns webbplats.