Nätverk för jämställdhet

Jämställdhetsutveckling som uppgift.
Händer

Alla som har jämställdhetsutveckling som sin uppgift har behov av stöd, inspiration och utbildning för att kunna bli aktiva och verkställa nödvändiga förändringar.

Detta behov kan i viss utsträckning tillgodoses inom den egna organisationen. Det är dock många som har bra idéer, men som behöver samverka med andra för att idéerna skall kunna förverkligas. Samarbetet mellan kommuner, landsting, myndigheter, organisationer och näringsliv behöver utvecklas inom jämställdhetsområdet.

Frågan om jämställdhet genomsyrar ofta många nivåer och stora delar av en organisation. Jämställdhetsaktörerna är således chefer, personalansvariga, jämställdhetsombudsmän, jämställdhetshandläggare, informationsmottagare, etcetera.

Genom detta nätverk hoppas vi att jämställdhetsaktörerna lättare skall kunna ta kontakt med varandra, att Länsstyrelsen enklare kan nå ut med information inom jämställdhetsområdet, bjuda in till föreläsningar, utbildningar och nätverksträffar med mera.