Jämställdhet i Örebro län

Flickor och pojkar, kvinnor och män i Örebro län ska ha samma skyldigheter, samma rättigheter och samma möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.
Bild på en pappa som lyfter upp en bebis

Länsstyrelsen medverkar till att omsätta detta till regionala mål, bland annat genom att initiera, stödja och följa upp jämställdhetsarbetet i länet.

Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra Länsstyrelsens hela utåtriktade verksamhet i länet. Det kan gälla näringslivsfrågor, sociala frågor, sysselsättningsfrågor, planfrågor, miljöfrågor med fler. Det innebär att både kvinnors och mäns kompetens tas tillvara och att förväntade effekter övervägs för både kvinnor och män.

Det samlade ansvaret att främja jämställdhet i länet vilar
på länsledningen. 

Varför jämställdhet?

1. Grupper som består av både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är mer kreativa än enkönade, homogena grupper.

2. Arbetsplatser med blandning (män, kvinnor, olika åldrar och bakgrund) är mer attraktiva, vilket innebär att det är enklare att rekrytera nya medarbetare.

3. Sjukfrånvaron är lägre i blandade än i homogena grupper.

4. Utveckling (kompetensutveckling, arbetsrotation m.m.) och friskvård för alla leder till att alla blir mer motiverade och gör ett bättre jobb.

5. Med kvinnor och män med olika bakgrund på alla nivåer i verksamheten når man lättare kunder av båda könen och även med olika bakgrund. 

6. Att rekrytera ”otraditionellt” (män på ”kvinnojobb” och kvinnor på ”mansjobb”) kan ge nya aspekter på problemlösning och verksamhetsinriktningen på arbetsplatsen.  

 

 Örebro läns strategi för jämställdhet

Länsstyrelsen har av regeringen fått uppdraget att tar fram strategi för att främja jämställdhet i länet.

Örebro läns strategi för jämställdhet 2017 - 2020
ska fungera som inspiration och utgångspunkt för länets aktörer.

Strategin ger vägledning om vilka frågor som ska prioriteras i länet och rekommenderas som underlag för handlingsplaner.

Örebro läns strategi för jämställdhet 2017 - 2020.pdf
Strategin.jpg

 

 

 Kvinnor och män i Örebro län

Statistikboken Kvinnor och män visar på hur förhållanden inom olika områden ser ut för kvinnor och män i Örebro län. 
  

Statistik 2017
Kvinnor och män Örebro län 2017

Statistik 2014
Kvinnor och män Örebro län 2014 

Statistik 2012
Kvinnor och män i Örebro län 2012

Statistik 2009
Kvinnor och män i Örebro län 2009