Historik

På tal om kvinnor och män.
Så här långt har vi hunnit. Några årtal...

1800-talet 

1845 - Lika arvsrätt för kvinnor och män genomförs.

1863 - Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder. 

1864 - Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru. 

1874 - Gift kvinna får rätt att bestämma över sin egen inkomst.   

1900-talet 

1901 - Kvinnor får rätt till ledighet i fyra veckor utan lön vid barnsbörd. 

1921 - Kvinnor får allmän rösträtt. 

1935 - Lika folkpension för kvinnor och män införs. 

1938 - Preventivmedel tillåts. 

1939 - Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund    
          av havandeskap, förlossning eller giftermål. 

1947 - Första kvinna i regeringen - Karin Kock. 

1959 - Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet. 

1958 - Kvinnor får rätt att bli präster. 

1964 - P-piller godkänns i Sverige. 

1971 - Individuell beskattning av arbetsinkomst ersätter 
          sambeskattning. 

1974 - Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt
          att dela ledigheten vid barns födelse.   

1975 - FN:s kvinnoår. Ny abortlag som innebar fri abort till och med 
           vecka 18. 

1980 - Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
          Ny lag om tronföljd. Förstfödda dottern eller sonen till monarken  
          ska ärva tronen. 
        
1983 - Alla yrken öppna för kvinnor och män, även inom försvaret. 

1999 - Lag mot inköp av sexuella tjänster införs.   

2000-talet 

2000 - Nationellt råd för kvinnofrid inrättas. 

2001 - Jämställdhetslagen skärps bland annat vad avser 
          jämställdhetsanalys av löner. 

2004 - En utredning tillsätts om översyn av jämställdhetspolitiken. 

2006 - Riksdagsbeslut om nya mål för jämställdhetspolitiken.
          Europeiska rådet beslutar om en europeisk jämställdhetspakt. 

2007 - Regeringen lägger fram en handlingsplan för att bekämpa mäns
          våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
          samkönade relationer. 

2008 - Regeringen fattar beslut om en handlingsplan för att bekämpa 
          prostitution och människohandel för sexuella ändamål.