Mottagandet i Örebro län

Här kan du hitta samlad information om mottagandet av asylsökande och nyanlända invandrare i Örebro län. Vi har samlat information från vår egen och andra myndigheters webbplatser. Målet är att ge en översikt över mottagandet med början på nationell nivå och möjlighet till fördjupning på läns- eller kommunnivå.

3279192-orebro-storbron-moed-slottet-i-bakgrunden.jpg

Efter en historisk höst år 2015 som har lett till många politiska förändringar i Sverige och EU. Antalet personer som kommer att behöva bosättning i en kommun kommer att öka betydligt under de kommande åren – cirka 160000 personer fördelat på 2016 och 2017. Dessa är personer som beviljats skydd samt deras anhöriga. Det här kommer att ställa stora krav på kommunerna i form av bostadsförsörjning och skolgång, samt på Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Ett stort antal personer med uppehållstillstånd finns även kvar i anläggningsboenden över hela Sverige. Behovet av bostäder är därför fortfarande stort för de personer som ska påbörja sin etablering någonstans i landet. 

Prognoser om antalet asylsökande och beviljade uppehållstillstånd

Migrationsverket lämnar vid fem tillfällen per år en prognos för asylmottagandet, vilken även omfattar ensamkommande barn. Senaste prognosen finns på Migrationsverkets hemsida.

När det gäller ensamkommande barn och ungdomar finns ett särskilt nyhetsbrev som Migrationsverket ger ut:

Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar

Tillfälliga anläggningsboenden (ABT) för asylsökande

Genom att arbeta med ramavtal där det framgår var asylsökande kommer att bo vid brist på lägenheter vill Migrationsverket skapa bra förutsättningar för samarbetet mellan Migrationsverket och andra myndigheter och landsting. Under rubriken Rangordning per boendeform kan du se vilka boenden som upphandlats i länet. Mer om Migrationsverkets upphandlingar hittar du på deras webbplats: 

 Upphandlingar asylboende

     

Mottagna i kommun

En individ som bor på Migrationsverkets anläggning och som fått uppehållstillstånd ska lämna anläggningen och folkbokföra sig i en kommun där etableringen kan påbörjas. Personen kan antingen hitta ett nytt boende på egen hand eller få hjälp från Migrationsverket som tar kontakt med kommuner för ett organiserat mottagande. Personer som ordnat eget boende hos till exempel släktingar och vänner under asyltiden folkbokför sig i den kommun man själv ordnar boende i. Vidarebosatta personer, eller kvotflyktingar som de också kallas, kommer direkt till Sverige med uppehållstillstånd och får hjälp med bosättning av Migrationsverket. Följande statistik visar mottagna i länets kommuner.

Migrationsverkets statistik över personer mottagna i kommun

Vad betyder kvotflykting och vad är ankomstkommun? Här hittar du några vanliga begrepp inom mottagandet av både vuxna och barn.