Bidrag och stöd

Länsstyrelsen beviljar varje år medel till olika insatser för att utveckla verksamheter gällande målgrupperna asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn.

​Insatserna ska framförallt:

- påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull (§TIA).

- stärka samt utveckla verksamheter med flyktinguider och familjekontakter riktade i huvudsak till nyanlända vuxna samt ensamkommande barn (§37a).

- stärka beredskap och kapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande (§37). 

På gång

Konferens om bidrag och stöd inom integration 28/2.

Ny ansökningsperiod för att söka bidrag från början av februari. Mer information kommer inom kort.

Informationsfilmer 

Nedan följer tre korta filmer som förklarar hur du ansöker om utvecklingsmedel samt beskrivning av jämställdhet och barnperspektivet som utgör viktiga delar i din ansökan.

 

 Länsstyrelsen Stockholm - Utlysning av medel

​Utlysning av medel till utbildningar för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning.

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz.  

 Projektekonomi

Information om projektredovisning.pdf (öppnas i nytt fönster)

 Skrivarverkstad

1297187-drawing-a-diagram.jpgVill du bolla idéer eller ställa frågor gällande din ansökan om insatser för integration? Då är du välkommen till vår skrivarverkstad här på Länstyrelsen.

Anmäl dig till skrivarverkstaden genom att maila: erika.teng@lansstyrelsen.se 

Varmt välkommen! 

 Beviljade medel 2016

Länsstyrelsen i Örebro läns beviljade medel under 2016.      ​

Beviljade medel §37a.pdf

Beviljade medel §37.pdf

 Uppföljningsrapport: Flyktingguider och familjekontakter

Med integration i fokus - En utvärdering av flyktingguideprojekt i Örebro län, är en rapport som avser att utvärdera projekt som genomförts under åren 2014-2016 i Örebro län.

 

 Rapport: Utvecklingsmedel inom integrationsområdet

​Nationell redovisning och sammanställning av 2016 års beviljade medel inom stärkt beredskap och kapacitet (§37) samt flyktinguider och familjekontakter (§37a)

Nationell uppföljning utvecklingsmedel §37 och §37a 2016.pdf