Bidrag och stöd

Länsstyrelsen beviljar varje år medel till olika insatser för att utveckla verksamheter gällande målgrupperna asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn.

​Insatserna ska framförallt:

- påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull (§TIA).

- stärka samt utveckla verksamheter med flyktinguider och familjekontakter riktade i huvudsak till nyanlända vuxna och/eller asylsökande samt ensamkommande barn (§37a).

- stärka beredskap och kapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande (§37). 

På gång

Utlysningsperioden för medel 2018 har nu startat. Mer information hittas på respektive sida. Välkommen på konferensen Bidrag och stöd inom integration den 28/2 där mer information om utlysta medel kommer presenteras.

​Beviljade medel

Under 2017 beviljades medel till flera olika organisationer och kommuner. I nedanstående dokument redovisas vilken organisation eller kommun som fått medel och till vilken insats.

Beviljade §37-medel 2017

Beviljade §37a-medel 2017

Beviljade TIA-medel 2017

Informationsfilmer 

Nedan följer tre korta filmer som förklarar hur du ansöker om utvecklingsmedel samt beskrivning av jämställdhet och barnperspektivet som utgör viktiga delar i din ansökan.

 

 Stödmaterial

Vi på Länsstyrelsen vill att det ska vara så lätt som möjligt att ansöka om medel från oss och därför har vi tagit fram lite hjälpmedel som du kan använda om du vill till din ansökan.

Checklista - barnperspektiv

Checklista - jämställdhetsperspektiv

Information om projektredovisning

Projektplan - utvecklingsmedel

Stöddokument jämställdhet för sökande

 Skrivarverkstad

1297187-drawing-a-diagram.jpgVill du bolla idéer eller ställa frågor gällande din ansökan om insatser för integration? Då är du välkommen till vår skrivarverkstad här på Länstyrelsen.

Anmäl dig till skrivarverkstaden genom att maila: 

För § 37 samt § 37a-medel -
Ingela.fredriksson@lansstyrelsen.se

För TIA-medel -
Anabel.falkenstrom@lansstyrelsen.se

Varmt välkommen! 

 Uppföljningsrapport: Flyktingguider och familjekontakter

Med integration i fokus - En utvärdering av flyktingguideprojekt i Örebro län, är en rapport som avser att utvärdera projekt som genomförts under åren 2014-2016 i Örebro län.

 

 Rapport: Utvecklingsmedel inom integrationsområdet

​Nationell redovisning och sammanställning av 2016 års beviljade medel inom stärkt beredskap och kapacitet (§37) samt flyktinguider och familjekontakter (§37a)

Nationell uppföljning utvecklingsmedel §37 och §37a 2016.pdf