Insatser för asylsökande

Du som är del av en ideell organisation, ett trossamfund eller arbetar på kommunen kan söka bidrag för insatser som hjälper asylsökande att etablera sig i Sverige. Bidragen är en del av den nationella satsningen  TIA - Tidiga insatser för asylssökande.

Ansökningstiden för 2017 är över. Det kommer finnas möjlighet att ansöka bidrag igen under 2018.

Vad kan vår organisation söka bidrag för?

Din organisation kan söka pengar för insatser som:
  • främjar hälsa
  • bidrar med kunskaper i svenska
  • bidrar med kunskaper i hur det svenska samhället fungerar 
  • bidrar med kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar. 
Organisationen kan inte få bidrag för praktikverksamhet eller till verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Kan just vår organisation söka bidrag?

Ideella organisationer, trossamfund, studieförbund, kommuner, kommunförbund kan söka bidrag. Det viktiga är att din organisation bedrivs på demokratiska grunder och att organisationen respekterar förbud mot diskriminering och har jämställda värderingar.

Det är också viktigt att din organisation har en ansvarig styrelse och att den har varit verksam i Sverige under minst ett år för att vi ska kunna bevilja din ansökan. 

Hur ansöker vi om bidrag?

Ansökningstiden för 2017 är över. Det kommer finnas möjlighet att ansöka bidrag igen under 2018.

Vilka kan delta i aktiviteterna?

De som deltar i aktiviteterna ska vara över 18 år och vara asylsökande eller ha fått uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden. Kvinnor och män ska kunna delta på lika villkor i insatserna. Om barn är involverade är det viktigt att barnets bästa sätts i fokus, i enlighet med barnkonventionen.


Läs mer

 

Mer information om TIA
(Tidiga insatser för asylsökande)

Bidragen som organisationen kan söka är en del av den nationella satsningen ”Tidiga insatser för asylsökande”. Syftet med satsningen är att hjälpa till med en tidig etablering av asylsökande i Sverige samt ge de asylsökande en meningsfull tillvaro i väntan på beslut. 

Länsstyrelsen har uppdraget från regeringen att samordna och koordinera arbetet med de tidiga insatserna för asylsökande. Nationellt har Länsstyrelserna 135 miljoner kronor att dela ut under 2017. I Örebro har vi 5,5 miljoner kronor att disponera.

>Läs mer om satsningen TIA på Länsstyrelsens nationella sida


 Kontakta oss så hjälper vi

​Om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att höra av dig till oss som arbetar med bidrag för tidiga insatser för asylssökande. 

Erika Teng
Integrationssamordnare
Social hållbarhet
010-2248604
Anabel Falkenström
Integrationssamordnare
Social hållbarhet
010-2248461​


 Informationsblad om TIA

info tiaSkärmklipp.jpg 

Vad innebär TIA? Vem kan söka bidrag och hur går en ansökan till?

Läs informationsbladet om Tidiga insatser för asylsökande för att få svar på frågor och funderingar kring vårt nya uppdrag!

 ​Särskilt önskade insatser just nu

Hittills har det kommit in flest ansökningar för insatser som stärker kunskaper i svenska eller om samhället. Därför är vi nu särskilt intresserade  av insatser som främjar hälsa eller bidrar med kunskaper om arbetsmarknaden. 

Även insatser i följande områden ser vi gärna fler av:
  • Lindesberg
  • Laxå
  • Ljusnarsberg
  • Hällefors
  • Hallsberg
  • Askersund