Insatser för asylsökande

Du som är del av en ideell organisation, ett trossamfund eller arbetar på kommunen kan söka bidrag för tidiga insatser som hjälper asylsökande att etablera sig i Sverige. Under första utlysningsperioden 2018 har Länsstyrelsen i Örebro län 3 373 000 kronor att fördela. Totalt har länsstyrelserna nationellt 149 miljoner kronor att förfoga över.

Ansök om bidrag

Ansökningsperioden avslutades 15 mars. Det kommer även finnas möjlighet att söka bidrag under början av hösten 2018. Sista ansökningsdag är då 17 september. 

Gör så här:

 1. Fyll i och skriv under blanketten: 
  Ansökan TIA-bidrag - ideella föreningar och trossamfund
  Ansökan TIA-bidrag - kommuner

 2. Skicka undertecknad ansökan med bilagor till 
  Anabel Falkenström eller:
  Länsstyrelsen i Örebro län
  TIA - Ansökan 
  Stortorget 22, 701 86 Örebro 

Prioriterade insatser

Under den här ansökningsperioden är följande insatsområden prioriterade:

 • hälsa
 • arbetsmarknad.

Förutom de prioriterade områdena kan du även söka bidrag för insatser som bidrar till kunskaper i svenska språket eller om det svenska samhället. Bidrag kan inte ges till praktik eller till insatser som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Prioriterat geografiskt område 

Prioriterade områden är centralorterna i kommunerna.

Organisationer som kan söka bidrag

Ideella organisationer, trossamfund, studieförbund, kommuner och kommunförbund kan söka bidrag. Det viktiga är att din organisation bedrivs på demokratiska grunder och att organisationen respekterar förbud mot diskriminering och har jämställda värderingar. 

Det är också viktigt att din organisation har en ansvarig styrelse och att den har varit verksam i Sverige under minst ett år för att vi ska kunna bevilja din ansökan. 

Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag.

Målgrupp för insatserna

Bidrag kan sökas och beviljas för insatser som är riktade till eller till förmån för personer över 18 år som är:

 • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
 • asylsökande och boende i eget boende
 • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd

Bidrag kan inte beviljas för insatser som är riktade till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år. 

Nästa ansökningsperiod 

Det kommer även finnas möjlighet att söka bidrag under början av hösten 2018. Sista ansökningsdag är då 17 september. 

Så söker du bidrag hos oss

Här är en film som vägleder dig som söker bidrag inom integration. Den ger tips och råd på vad som är bra att tänka på när du gör din ansökan.

 

Mer om Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet.
Totalt har Länsstyrelsen 149,4 miljoner kronor att fördela nationellt under 2018. Läs mer om satsningen TIA på Länsstyrelsens nationella sida:
Tidiga insatser för asylsökande (Länsstyrelsens nationella sida)


 Vägledning för sökande

​Ett stöd för dig som vill söka TIA-bidrag och behöver mer detaljerad information. 

Vägledning - statsbidrag för verksamheter för asylsökande

 Informationsblad om TIA

info tiaSkärmklipp.jpg 

Vad innebär TIA? Vem kan söka bidrag och hur går en ansökan till? Läs mer i informationsbladet:  

Informationsblad om Tidiga insatser för asylsökande