Begravningar

Foto: Mostphotos begravningar

 

​Länsstyrelsen kontrollerar att personer som inte är medlem i Svenska kyrkan också kan begravas på ett värdigt sätt. Vi kan även ge tillstånd till att sprida askan efter en avliden person. Länsstyrelsen i Dalarna har tagit över hanteringen av begravningar. 

 

Begravningsombud och begravningsplatser

 

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen. Från och med 1 juli 2012 har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit över hanteringen av begravningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

 

Sprida aska

 

Om du vill strö ut aska efter en avliden person någon annanstans än på en begravningsplats måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går alltså inte att söka tillståndet i förväg.

 

Länsstyrelsen prövar begravningsfrågor

 

Ibland händer det att de efterlevande är oeniga om gravsättningen och att den församling eller kommun som sköter begravningsverksamheten inte lyckas medla mellan dem. Då kan frågan överlämnas till Länsstyrelsen för prövning. Du kan också vända dig till oss för att överklaga ett beslut om rätt till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

 Dalarna tar över hanteringen från Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Från och med 1 juli 2012 tar Länsstyrelsen i Dalarnas län över hanteringen av begravningar från länsstyrelserna i Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Ytterligare information om begravningar hos Länsstyrelsen Dalarna