Regler vid transport av farligt gods

Krav på utbildning

Flera växtskyddsmedel samt produkter som bensin, dieselolja,
myrsyra, vissa diskmedel till mjölk­nings­anläggningar m.m.
klassas som farligt gods. Vid transport av produkter som är
klassade som farligt gods gäller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter ADR-S. I många fall måste transport av farligt gods (ADR-klassat gods) ske som värdeberäknad mängd, vilket bl.a. innebär att föraren måste ha utbildning.

Utbildningens mål är att ge personen som ska utföra transporten kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

Transporter som körs med traktor eller motorredskap eller inom reglerna för s.k. begränsad mängd omfattas inte av utbildningskravet.

Förenklad 1.3-utbildning

Länsstyrelsen i Skåne erbjuder dem som har behörighet att använda kemiska växtskyddsmedel en förkortad transportutbildning på distans. De erbjuder lantbrukare från hela landet att anmäla sig till denna kurs. De som går denna kurs får då även transportera annat ADR-klassat gods som värdeberäknad mängd, alltså inte bara växtskyddsmedel.

Du anmäler dig via Länsstyrelsen i Skånes webbplats. Sedan får du ett kurspaket hemskickat mot postförskott. Du studerar innehållet hemma i lugn och ro, besvarar några slumpvisa frågor som returneras till länsstyrelsen, svaren rättas och ett intyg skickas som bevis på godkänt resultat. Intyget är endast giltigt tillsammans med en giltig behörighet att få använda kemiska växtskyddsmedel. Kostnaden är ungefär 360 kronor exkl. moms.

Länk till Länsstyrelsen i Skånes webbplats där du kan anmäla dig till förenklad 1.3-utbildning.

Fullständig 1.3-utbildning

För dig som inte har giltig behörighet för kemiska växtskyddsmedel men som behöver transportera produkter som klassats som farligt gods och som genomför dessa transporter enligt reglerna för s.k. värdeberäknad mängd krävs en fullständig 1.3-utbildning. För information angående fullständig 1.3-utbildning tag kontakt med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller någon ADR-utbildare i vårt län.