Transporter

Vid transporter inom lantbruksföretaget kan det ibland behövas tillstånd eller särskild utbildning.

Farligt avfall

Ska du transportera farligt avfall inom din lantbruksverksamhet måste du anmäla det till Länsstyrelsen. Farligt avfall kan vara lysrör, spillolja eller batterier.

Farligt gods

Transporterar du farligt gods i ditt lantbruksföretag kan du behöva gå en utbildning. Farligt gods kan vara bensin, dieselolja eller myrsyra.

Djurtransporter

Det finns mycket detaljerade regler för hur djur får transporteras inom EU. Lagstiftningen reglerar bland annat hur transporten ska vara utformad, vilka djur som får transporteras, hur länge de får åka, hur ofta och hur länge de ska få vila under längre transporter och temperaturkrav.