Jordbrukarstöd

Här kan du läsa mer om de jordbrukarstöd som finns att söka hos Länsstyrelsen.

Gårdsstöd
För dig som brukar eller sköter minst fyra hektar jordbruksmark. 

Förgröningsstöd
Ett nytt stöd från 2015. Ersätts en del av gårdsstödet. Du som söker gårdsstöd söker samtidigt även förgröningsstöd.

Stöd till unga jordbrukare
Ett nytt stöd från 2015. För att underlätta för dig som är ung att starta upp eller ta över jordbruksverksamhet.

Nötkreatursstödet
Ersättning som betalas ut för alla nötkreatur äldre än ett år. Stödet ska ge dig med mjölk- och köttproduktion möjlighet till förbättrad lönsamhet.

Ersättning för skötsel
För dig som vårdar och utveckla odlingslandskapet och som sköter din mark på ett sätt som är mer miljövänligt.

Kompensationsstöd
En ersättning till områden där det är svårare att driva jordbruk.

Miljöinvesteringar inom jordbruk
Stöd till investeringar som gynnar miljön. För dig som till exempel vill anlägga en våtmark, röja en betesmark eller sätta upp rovdjursstängsel. 

Få information om jordbrukarstöden på Jordbruksverkets webbplats.

  

 

EU-flagga