Gröna bladet

Informationsbladet, Gröna bladet, vänder sig till lantbrukare, företagare och boenden på landsbygden i Örebro län och kommer ut med cirka fyra nummer per år.
Gröna bladet

Det delas ut gratis till lantbruksföretag och andra intresserade kan prenumerera på det via e-post.

Gröna bladet finns också att läsa här på vår webbplats. Innehållet består huvudsakligen av information om EU:s jordbrukarstöd, företagsstöd för landsbygdsföretag och Leader samt miljösatsningar och inbjudningar till kurser och informationsträffar.

 

Gröna Bladet nr 2 2018. Pdf öppnas i nytt fönster.

Tema Greppa Näringen

Innehåll:

 • Hallå där Ernst Witter!
 • "Det blev lättare att hantera förändringarna"
 • Rådgivningsföretag inom Greppa Näringen
 • Ny rådgivning inom Greppa Näringen
 • Så minskar du fosforläckage från hästhagen
 • Praktisera integrerat växtskydd
 • Håll ögonen på renkavle
 • Fältkontroll - undvik avvikelser
 • Viktiga datum för dig som söker jordbruksstöd
 • Betessläpp - har du koll på reglerna för nötkreatur?
 • Påverka planen för Grön inftastruktur?
 • Inventering ängs- och betesmarker
 • Matverk 2018
 • Kurser och utbildningar


Gröna Bladet nr 1 2018. Pdf öppnas i nytt fönster.

Tema Jordbrukarstöd

Innehåll:

 • Två decennier med EU-stöd
 • SAM ansökan görs med e-legitimation
 • Att tänka på när SAM 2018 ska lämnas in
 • Konsulter ger råd infrö SAM 2018
 • Söker du stödet Unga jordbrukare?
 • Satsning på ängs- och betesmark
 • Vad gäller för växtskyddsmedel på ekologiska fokusarealer?
 • Ett gott djurskydd - därför besöker vi dig
 • Spårmarkering bra för ortolansparven
 • Ta hjälp och utveckla din affärsidé
 • Viktigt med en plan för att lyckas
 • Kurser och utbildningar