Gröna bladet

Informationsbladet, Gröna bladet, vänder sig till lantbrukare, företagare och boenden på landsbygden i Örebro län och kommer ut med cirka fyra nummer per år.
Gröna bladet

Det delas ut gratis till lantbruksföretag och andra intresserade kan prenumerera på det via e-post.

Gröna bladet finns också att läsa här på vår webbplats. Innehållet består huvudsakligen av information om EU:s jordbrukarstöd, företagsstöd för landsbygdsföretag och Leader samt miljösatsningar och inbjudningar till kurser och informationsträffar.

Gröna Bladet nr 4 december 2017. Pdf öppnas i nytt fönster.

Tema Nya jobb

Innehåll:

 • Genuina upplevelser gör livet på landet möjligt
 • Varsam upplevelseturism som affärsidé
 • Lek i naturen blev nytt företag
 • Besöksnäringen - en växande näring som skapar arbetstillfällen
 • Kajsa driver Kavat Snickeri
 • Markvård - för ekonomi och miljö
 • Rådgivning på betesmarker
 • Många kreativa bidrag till tävlingen Matverk
 • Exceptionell råvara
 • Målet - ökad livsmedelsproduktion och tillväxt i hela länet
 • Eldrimner utser Örebro län som fokuslän under 2018
 • Behörighetskurser 201
 • Kurser och utbildningar

Gröna Bladet nr 3 September 2017. Pdf öppnas i nytt fönster.

Tema Ett rikt odlingslandskap

Innehåll:

Ledare

 • Viktiga datum jordbrukarstöden
 • Inventering av ängs- och betesmarker
 • Gynna mångfalden på ekologiska fokusarealer
 • Köttproduktion på naturbete
 • Drumlinen och människan
 • Klimatklivet
 • En handlingsplan för regionala livsmedel
 • Rådgivning för lönsammare besöksföretag
 • Ekorådgivning inom frukt bär, köksväxter, potatis och fjäderfä 
 • Djurskyddskontroll
 • Matduellen "ä du mä"
 • Bästa matverket i Närke
 • Kurser och utbildningar

 

Gröna Bladet nr 2 Maj 2017. Pdf öppnas i nytt fönster.

Tema Greppa Näringen

Innehåll:

 • Ny livsmedelsstrategi för ökad produktion
 • En fosfordamm som gör nytta
 • Öka skörden med hjälp av pollinatörer
 • Strukturkalkning för lättbrukade jordar
 • Grunda för en hög skörd
 • Ängs- och betesmarksinventering
 • Viktiga datum för dig som söker jordbruksstöd
 • Har du sett fältgentianan i dina marker?
 • När tamdjur angrips av rovdjur
 • Digitalt nyhetsbrev om rovdjursförvaltningen
 • Problem med tranor eller gäss i grödan?
 • Pommes de Fleur blev "årets snackis" på Matverk 2017
 • Länsstyrelsen kartlägger servicen på landsbygden
 • Kurser och utbildningar

 

Gröna Bladet nr 1 Mars 2017. Pdf öppnas i nytt fönster.

Tema jordbruksstöd

Innehåll:

 • Förslag för att utveckla landsbygd och livsmedel
 • Utveckla dina ekologiska fokusarealer
 • Förändrade regler vid arealfel
 • Sök miljöstöd för skyddszon när kemvillkoren ändras
 • Pengar har kommit in på mitt konto. För vad?
 • Pengarna slut i flera investeringsstöd
 • Använd e-legitimation vid SAM-ansökan 2017
 • Här kan du få hjälp med din SAM-ansökan
 • En våtmark kan ge många värden
 • Hallå där, Lotta Carlström!
 • Förmedling av bete
 • Inga uppbundna handjur
 • Förändring i bidrag och ersättning från Viltskademedlen
 • Investeringsstöd till solceller
 • Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar
 • Kurser och utbildningar