Natur- och kulturmiljöer

Du kan få stöd för investeringar som bidrar till att bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. 

Samlingar av hus och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla och som gör området mer tilltalande kan också ingå här.

Villkor

Ditt projekt ska bidra till att stärka landskapets natur- och kulturvärden inom en by eller bygd. Detta innebär att det på något sätt ska utveckla området till en miljö som är attraktiv att bo i vad gäller friluftsliv och rekreation. Det ska också ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande inom bygden. Stödet som är ett projektstöd skall också bidra till att nå nationella miljömål.

Företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner, kan söka det här stödet.

Ansökan

Du kan söka stödet från och med 27 augusti 2015. Du söker stödet via jordbruksverkets webbplats i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Stöd till utveckling av natur och kulturmiljöer". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Ersättning

Du kan få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 50 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Få mer information om stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer på Jordbruksverkets webbplats.

Beslutsomgångar

Ansökningarna kommer att bedömas i olika omgångar beroende på när du skickat in din ansökan.

 

Omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

1 27 augusti 2015 14 mars 2016
2 15 mars 2016 30 april 2016
3 1 maj 2016 30 september 2016
​4​1 oktober 2016​31 december 2016
​5​1 januari 2017​30 april 2017
​6​1 maj 2017​30 juli 2017
​7​1 augusti 201728 februari 2018