Startstöd

Stöd till nystartade lantbruksföretagare yngre än 40 år.

Startstödet är ett startpremie som ska underlätta för dig som vill ta över eller starta upp ett jordbruks- eller trädgårdsföretag.

Villkor

Stöd till nystartade unga (under 40 år) lantbrukare. Vill du söka startstöd måste ansökan komma in till Länsstyrelsen senast sex månader efter etableringen. Kraven har ändrats något jämfört med tidigare, nu får man inte ha bedrivit något jordbruk tidigare, inte ens i marginell omfattning.

För att söka måste det vara en viss omfattning på lantbruket och vissa krav på jordbruksutbildning.

Ansökan

Du söker stödet via jordbruksverkets webbplats i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Skicka in ansökan senast sex månader efter etableringen.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Startstöd". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i ett genomsnitt på minst 150 poäng både regionalt och nationellt för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Ersättning

Startstödet är på 250 000 kronor och Jordbruksverket betalar ut det i två omgångar. Den första utbetalningen på 150 000 kronor kan du ansöka om först när du har fått ditt beslut om stöd.

Du kan ansöka om slututbetalningen på 100 000 kronor när affärsplanen är genomförd, när eventuell kompletterande utbildning är klar och när minst en tredjedel av dina inkomster kommer från företaget du söker stöd för. Det sistnämnda ska vara uppnått senast 18 månader efter att du har etablerat företaget. Ansökan om den andra utbetalningen ska ha kommit in senast tre år efter beslutet om stöd

Få mer information om stödet och gör din ansökan via Jordbruksverkets webbplats.

Beslutsomgångar

Ansökningarna kommer att bedömas i olika omgångar beroende på när du skickat in din ansökan.

 

Omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

1 27 augusti 2015 14 mars 2016
2 15 mars 2016 30 april 2016
3 1 maj 2016 30 september 2016
​4​1 oktober 2016​31 december 2016
​5​1 januari 2017​30 april 2017
​6​1 maj 2017​30 juli 2017
​7​1 augusti 201728 februari 2018