Kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar

Du kan få stöd om du bevarar eller utvecklar natur- och kulturmiljöer och byggnader som har ett historiskt värde.

Det kan till exempel vara hembygdsgårdar med trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål. På det sättet kan de bidra till social sammanhållning, företagande och en levande landsbygd.

Syftet är att bevara och utveckla natur- och kulturvärden i olika geografiska områden. Stödet ska bidra till lokal utveckling och till att nå nationella miljömål. Stödet är ett projektstöd.

Villkor

Företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner kan söka det här stödet.

Med hembygdsgård menas en eller flera byggnader som är öppna för allmänheten och som har ett historiskt värde och en social funktion för samhället. En hembygdsgård sköts oftast av en förening.

Du kan även få stöd för investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på en annan plats än själva hembygdsgården men som ändå ingår i hembygdsgårdens verksamhet.

Det kan exempelvis vara:

  • kvarnbyggnader
  • gamla smedjor
  • gamla vattenkraftverk

Ansökan

Du kan söka stödet från och med 27 augusti 2015. Du söker stödet via jordbruksverkets webbplats i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Stöd till utveckling av natur och kulturmiljöer". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Ersättning

Du kan få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 50 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Få mer information om stödet till kulturhistoriskt värdefulla byggnader och hur du går till väga för att söka det på Jordbruksverkets webbplats.

Beslutsomgångar

Ansökningarna kommer att bedömas i olika omgångar beroende på när du skickat in din ansökan.

 

Omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

1 27 augusti 2015 14 mars 2016
2 15 mars 2016 30 april 2016
3 1 maj 2016 30 september 2016
​4​1 oktober 2016​31 december 2016
​5​1 januari 2017​30 april 2017
​6​1 maj 2017​30 juli 2017
​7​1 augusti 201728 februari 2018