Investeringsstöd till förnybar energi

Du kan få stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi.

Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi. Stödet är 40 procent av investeringens utgifter.

Villkor

Du kan söka stödet om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag och vill producera förnybar energi för eget bruk eller till försäljning eller om du har ett annat företag på landsbygden och vill producera förnybar energi till försäljning.

Ansökan

Du kan söka stödet från och med 27 augusti 2015. Du söker stödet via jordbruksverkets webbplats i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Investeringsstöd till förnybar energi". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Ersättning

Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd. Det maximala beloppet du kan få utbetalt är 1 200 000 kronor.

Få mer information om investeringsstöd till förnybar energi och gör din ansökan på Jordbruksverkets webbplats.

Beslutsomgångar

Ansökningarna kommer att bedömas i olika omgångar beroende på när du skickat in din ansökan.

 

Omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

1 27 augusti 2015 14 mars 2016
2 15 mars 2016 30 april 2016
3 1 maj 2016 30 september 2016
​4​1 oktober 2016​31 december 2016
​5​1 januari 2017​30 april 2017
​6​1 maj 2017​30 juli 2017
​7​1 augusti 2017​31 december 2017