Investeringsstöd till Biogas

Du kan få stöd om du vill bygga en anläggning för produktion och användning av biogas eller bygga en anläggning för rötresthantering.

Syftet med stödet är att öka tillgången och användningen av förnybar energi.

Villkor

Du kan söka stödet om du har ett jordbruksföretag eller ett annat företag på landsbygden som omsätter högst 10 miljoner euro och har mindre än 50 anställda. Du kan få stöd för att producera gödselbaserad biogas eller för biogas som produceras av andra substrat än gödsel. Du kan dock bara få stödet om du använder något annat än spannmål, annan stärkelserik gröda eller oljeväxter som den huvudsakliga energiråvaran.

Stöd kan beviljas till:

  • om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar för produktion och användning av biogas från stallgödsel eller andra substrat
  • om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar för rötresthantering
  • uppgraderingsanläggning
  • rörledningar och kulvertar
  • inköp eller utveckling av programvara

Ansökan

Du kan söka stödet från och med 27 augusti 2015. Du söker stödet via jordbruksverkets webbplats i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Investeringsstöd till biogas". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Ersättning

Stödet är 40 procent av dina utgifter. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Få mer information om investeringsstöd till biogas och gör din ansökan på Jordbruksverkets webbplats

Beslutsomgångar

Ansökningarna kommer att bedömas i olika omgångar beroende på när du skickat in din ansökan.

 

Omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

Beslutsdag

1 27 augusti 2015 14 mars 2016 3 juni 2016
2 15 mars 2016 30 april 2016 30 september 2016
3 1 maj 2016 30 september 2016 13 januari 2017