Investeringar i rekreation och turism

Du kan få stöd för att till exempel skapa badplatser eller leder för vandring och cykling.

Syftet med stödet är att skapa möjligheter till rekreation för allmänheten. Det ska också förbättra möjligheterna till turism i området. Stödet är ett projektstöd.

Villkor

Företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner, kan söka det här stödet.

Du kan få stöd för investeringar i till exempel badplatser, lekplatser eller leder för vandring, cykel, kanot och skoter. Dessa ska vara fria att använda för allmänheten. Du kan också få stöd för att ta fram och sprida turistinformation. Det kan exempelvis vara turistbroschyrer, webbplatser och skyltar för att informera om bygden och de natur- och kulturarv som finns.

Ansökan

Du kan söka stödet från och med 27 augusti 2015. Du söker stödet via jordbruksverkets webbplats i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Investeringar i rekreation och turism". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Ersättning

Du kan få upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

För det här stödet finns det krav på att en annan offentlig aktör i vissa fall går in med pengar för att finansiera projektet. Det kan exempelvis vara kommunen, landstinget, regionen, länsstyrelsen med flera.   

Få mer information om stödet till investering i rekreation och turism på Jordbruksverkets webbplats.

Beslutsomgångar

Ansökningarna kommer att bedömas i olika omgångar beroende på när du skickat in din ansökan.

 

Omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

1 27 augusti 2015 14 mars 2016
2 15 mars 2016 30 april 2016
3 1 maj 2016 30 september 2016
​4​1 oktober 2016​31 december 2016
​5​1 januari 2017​30 april 2017
​6​1 maj 2017​30 juli 2017
​7​1 augusti 201728 februari 2018