Investering i fritid på landsbygden

Stöd till investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.

För tillfället är pengarna slut. Information om nya medel kommer tilldelas Länsstyrelsen för ansökningsomgång 3-7 och när det sker under programperioden meddelas senare här på webbplatsen. Kontakta Patrik Pettersson för mer upplysningar. 

Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Stödet är ett projektstöd.

Villkor

Företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner kan söka stödet.

Ansökan

Du kan söka stödet från och med 27 augusti 2015. Du söker stödet via jordbruksverkets webbplats i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Investering i fritid på landsbygden". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Ersättning

Stödtagaren kan få stöd med 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att stöd ska ges. I Örebro län är det maximala stödtaket per stödtagare 400 000 kronor under programperioden.

För att beviljas stöd finns krav om att annan offentlig aktör i vissa fall går in med pengar för att finansiera projektet.

Få mer information om stödet och hur ansökan går till på Jordbruksverkets webbplats.

Beslutsomgångar

Ansökningarna kommer att bedömas i olika omgångar beroende på när du skickat in din ansökan.

 

Omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

1 27 augusti 2015 14 mars 2016
2 15 mars 2016 30 april 2016
3 1 maj 2016 30 september 2016
​4​1 oktober 2016​31 december 2016
​5​1 januari 2017​30 april 2017
​6​1 maj 2017​30 juli 2017
​7​1 augusti 201728 februari 2018