Investering för att skapa nya jobb

Du kan få stöd till investeringar i ditt företag på landsbygden om investeringen leder till fler arbetstillfällen.

I dagsläget är medlen för det här investeringsstödet slut.
Vi vet inte om mer pengar kommer att fördelas för stödet
inom nuvarande Landsbygdsprogram.


Syftet med stödet är att främja utvecklingen av små företag så att det blir fler arbetstillfällen.

Små företag är företag som har mindre än 50 anställda och en omsättning eller balansomslutning som understiger 10 miljoner euro.

Villkor

Stödet är ett företagsstöd för investeringar i anläggningar, maskiner och utrustning. Du kan få stöd för utgifter i samband med om-, ny- och tillbyggnad av en byggnad, inköp eller avbetalning av nya maskiner och ny utrustning samt investeringar i inköp eller utveckling av programvara. Stödet kan ges till utgifter för att genomföra investeringen, som köp av arbete, material. Även köp av tjänster i samband med investeringen är stödberättigande.

Du kan däremot inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att genomföra investeringen.

Du kan inte få det här stödet för investeringar inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. För de verksamheterna finns ett annat stöd som heter investeringsstöd inom jordbruk och trädgård. Däremot kan du få stöd om du breddar verksamheten inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Ansökan

Du kan söka stödet från och med 27 augusti 2015. Du söker stödet via jordbruksverkets webbplats i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Investering för att skapa nya jobb". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Ersättning

Du kan få 40 % av dina utgifter i stöd, förutsatt att de ger rätt till stöd. Högsta stödbelopp som kan ges till en enskild investering är 1 200 000 kronor.

För att du ska kunna få stöd för en investering måste utgifterna vara 100 000 kronor. eller mer.

Få mer information om stöd till investeringar för att skapa nya jobb och hur ansökan går till på Jordbruksverkets webbplats. 

Beslutsomgångar

Ansökningarna kommer att bedömas i olika omgångar beroende på när du skickat in din ansökan.

 

Omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

1 27 augusti 2015 14 mars 2016
2 15 mars 2016 30 april 2016
3 1 maj 2016 30 september 2016
​4​1 oktober 2016​31 december 2016
​5​1 januari 2017​30 april 2017
​6​1 maj 2017​30 juli 2017
​7​1 augusti 2017​28 februari 2018