Investeringsstöd till lantbruks- och trädgårdsföretagare

Det här är ett stöd för investeringar i lantbruk och trädgård med syfte att stärka företagets konkurrenskraft.

I dagsläget är medlen för investeringsstöd slut.
Vi vet inte om mer pengar kommer att fördelas för stödet
inom nuvarande Landsbygdsprogram.

Stödet är ett investeringsstöd för dig som vill utveckla ditt jordbruks- eller trädgårdsföretag.

Villkor

Investeringsstöd till fasta investeringar i lantbruks- och trädgårdföretag. 

Ansökan

Du kan söka stödet från och med 27 augusti 2015. Du söker stödet via jordbruksverkets webbplats i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Investeringar i lantbruks- och trädgårdsföretag". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Ersättning

Stöd kan i mån av medel beviljas med 40 procent, dock högst 
1 200 000 kronor.

För stöd till nybyggnation av stallar används enhetskostnader. Information om enhetskostnader för olika typer av stallar.
Pdf öppnas i nytt fönster.

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än
100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Få mer information om investeringsstöd till lantbruk samt trädgård och ansök på Jordbruksverkets webbplats.

 

Beslutsomgångar

Ansökningarna kommer att bedömas i olika omgångar beroende på när du skickat in din ansökan.

 

Omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

0 September 2014 26 augusti 2015
1 27 augusti 2015 14 mars 2016
2 15 mars 2016 30 april 2016
3 1 maj 2016 30 september 2016
​4​1 oktober 2016​31 december 2016
​5​1 januari 2017​30 april 2017
​6​1 maj 2017​30 juli 2017
​7​1 augusti 201728 februari 2018