Förädlingsstöd

Du kan få stöd om du förädlar jordbruks- eller trädgårds-produkter till livsmedel och därmed ger dem ett högre värde.

I dagsläget är medlen för förädlingsstöd slut.
Vi vet inte om mer pengar kommer att fördelas för stödet
inom nuvarande Landsbygdsprogram.

En förädlad produkt från gården ger bättre förutsättningar att nå konsumenter och att hitta nya vägar ut på marknaden. Stödet är ett företagsstöd.

Villkor

•Stödet ska göra att du kan förädla fler egenproducerade eller inköpta jordbruksprodukter till livsmedel och sedan sälja dem på en lokal marknad          
eller
•att det genom förädling av jordbruksprodukter till livsmedel gör att det blir fler arbetstillfällen på landsbygden.

Din investering måste uppfylla minst ett av de här syftena för att du ska få stöd. Med lokal marknad menar vi handel inom eget och angränsande landskap.
Kort livsmedelskedja betyder att det får vara högst en mellanhand mellan jordbrukare och konsument vid förädling av jordbruksprodukt till livsmedel.

Ansökan

Du kan söka stödet från och med 27 augusti 2015.  
Du söker stödet via jordbruksverkets hemsida i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader". Pdf öppnas i nytt fönster. 

Läs mer om urvalskriterierna för "Förädlingsstöd för att skapa nya jobb". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Ersättning

Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd med ett
takbelopp på 1 200 000 kr.

Få mer information om förädlingsstödet på Jordbruksverkets webbplats

Beslutsomgångar

Ansökningarna kommer att bedömas i tre olika omgångar beroende på när du skickat in din ansökan.

 

Omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

1 27 augusti 2015 14 mars 2016
2 15 mars 2016 30 april 2016
3 1 maj 2016 30 september 2016
​4​1 oktober 2016​31 december 2016
​5​1 januari 2017​30 april 2017
​6​1 maj 2017​30 juli 2017
​7​1 augusti 201728 februari 2018