Rationaliseringsintyg

Länsstyrelsen har slutat att utfärda rationaliseringsintyg.

Tidigare kunde jord- och skogsbrukare vända sig till Länsstyrelsen och ansöka om rationaliseringsintyg. Länsstyrelsen i Örebro län har upphört med den servicen.

Du ska i stället kontakta Skatteverket direkt.

Få information om skogsavdrag på Skatteverkets webbplats.