Fastighetsfrågor rörande lantbruk

Du kan behöva kontakta Länsstyrelsen i vissa frågor rörande lantbruksfastigheter.

Arrendesyn
Få information om vilka personer som Länsstyrelsen har utsett till arrendesyningsmän.

Dödsbo som äger fastighet
Få information om vilka regler som gäller för avveckling av dödsbo.

Förvärvstillstånd
Få information om när jordförvärvslagen kräver förvärvstillstånd för att köpa lantbruksfastighet.

Rationaliseringsintyg
Länsstyrelsen har upphört med att utfärda rationaliseringsintyg.