Rovdjursstängsel - Rovdjursavvisande stängsel

Inom landsbygdsprogrammet finns det stöd för att sätta upp stängsel som ska hålla rovdjur borta från dina marker. Syftet är att hindra rovdjur från att angripa dina djur i betesmarker och på vallar. Ersättningen är 50 kronor per meter rovdjursstängsel.

 

OBS!

I dagsläget är pengarna till stöd för rovdjursstängsel slut i Örebro län. Det innebär att du just nu inte kan beviljas stöd för rovdjursstängsel. Vi vet inte om – och i så fall när mer pengar kommer att fördelas till rovdjursstängsel inom nuvarande Landsbygdsprogram (2014-2020).

Om du ska stängsla mark som inte är blocklagd kan du fortfarande ansöka om bidrag från Naturvårdsverkets viltskademedel. Mer info här: Rovdjursstängsel på ej blocklagd mark.     

 

Under förutsättning att nya medel tilldelas kommer du att i Örebro län kunna söka stöd om:

  • Du har får eller getter som betar betesmarker eller betesvallar.
  • Stängslet skyddar mot vargangrepp.

Stängslet sätts upp enligt Viltskadecenters rekommendationer (elstängsel med fem eltrådar, alternativt fårnät som kompletteras med två eltrådar).

Ansökan och villkor

Du söker stödet via jordbruksverkets webbplats i e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Kom ihåg att inte påbörja arbetet med stängslet innan du fått besked från Länsstyrelsen. Ersättningen betalas ut efter det att stängslet är uppsatt och slutbesiktat.

Få mer information om stöd till rovdjursstängsel på Jordbruksverkets webbplats.

Få mer information om hur du bygger rovdjursstängsel på Viltskadecenters webbplats.

Hur bedöms din ansökan

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Läs mer om urvalskriterierna för "Stöd till stängsel mot rovdjur". Pdf öppnas i nytt fönster.

Få information om hur poängen för din ansökan beräknas.

Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

 

 

 

EU-flagga