Jordbruksmark ur produktion

Nedläggning av jordbruksmark genom exempelvis skogsplantering är anmälningspliktigt till Länsstyrelsen.

​Nedläggning av jordbruksmark presenteras på annan sida om Jordbruksmark ur produktion.